COVID-19
Menu

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο

α. Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομένων από την Eiriana Luxury Suites, κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) ιδιοκτησίας της. Η Eiriana Luxury Suites είναι ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων των σελίδων και υπηρεσιών τους, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς, σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

β. Η παρούσα πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία της Eiriana Luxury Suites.

γ. Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις σελίδες των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει η Eiriana Luxury Suites και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η Eiriana Luxury Suites δεν ελέγχει.

δ. Οι σελίδες δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Eiriana Luxury Suites, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Eiriana Luxury Suites για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί.

ε. Χρησιμοποιώντας τους διαδικτυακούς τόπους ιδιοκτησίας της Eiriana Luxury Suites, συναινείτε στη συλλογή και την επεξεργασία πληροφοριών όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι η Eiriana Luxury Suites μπορεί περιοδικά να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, αφαιρέσει ή ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο την παρούσα Πολιτική, κατά τη διακριτικής της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα εκδοσή της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις. Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής: Μάιος 2020.

1. Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

α. Για την απλή περιήγησή σας στις σελίδες της Eiriana Luxury Suites (www.eiriana.com), δε συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

β. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορείτε να επιλέξετε και να παρέχετε σε μας, αυτά τα δεδομένα δύναται να περιλαμβάνουν: τα προσωπικά ατομικά στοιχεία σας όπως το όνομα και το επώνυμο σας, την ημερομηνίας γέννησης, τις μεθόδους επικοινωνίας, τις λεπτομέρειες των πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένου του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας που εμφανίζεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, προτιμήσεις δωματίων και διατροφικές συνήθειες/προτιμήσεις.

γ. Η Eiriana Luxury Suites δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν τα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. κατά την κράτηση κάποιου δωματίου, την εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter μέσω email, συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς) και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεση σας για την χρήση τους.

δ. Εμείς αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας για αυτό και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

ε. Χρησιμοποιούμε την προσωπική πληροφορία σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε από την Eiriana Luxury Suites, όπως για να διεκπεραιώσουμε: (α) κρατήσεις, (β) αγορές πακέτου διακοπών ή άλλων συναλλαγών. Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε σε σας τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον προγραμματισμό συνεδριάσεων ή άλλων εκδηλώσεων για την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών απολογισμού αυτών για διοικητικούς λόγους. Επιπλέον, δύναται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες: (α) για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων του ομίλου μας, έτσι ώστε να παρέχει σε σας το αναμενόμενο επίπεδο φιλοξενίας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις λεπτομέρειες για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία, να σας περιλάβουμε σε προωθητικές κινήσεις για νέα πακέτα προσφορών και για να πραγματοποιήσουμε έρευνες αγοράς, αλλά και συμμετοχή σε διαγωνισμούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή του ταχυδρομείου. Εάν υποβάλετε αίτηση για την απασχόληση στην Eiriana Luxury Suites, χρησιμοποιούμε τη προσωπική πληροφορία που παρέχετε για να επεξεργαστούμε το αίτημα εργασίας σας.

2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες με τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό μητρώο ή την ιδιότητα μέλους συνδικάτων. Δεν συλλέγουμε γενικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν προσφέρονται εθελοντικά από σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους δεδομένα, που παρέχονται από σας αποκλειστικά, για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

3. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

4. Μη αποκάλυψη πληροφοριών

α. Η Eiriana Luxury Suites τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που ενδεχομένως δηλώνονται και συλλέγονται δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά της Eiriana Luxury Suites.

β. Η Eiriana Luxury Suites δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών σε κανέναν τρίτο φορέα.

γ. Η Eiriana Luxury Suites μπορεί να διοχετεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: - Εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεσή σας για την διοχέτευση των προσωπικών σας δεδομένων, - Εφόσον η διοχέτευση των προσωπικών στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη Νόμου, ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία/διάταξη και αποκλειστικά και μόνο στις αρμόδιες Αρχές. - Σε επιχειρησιακές συναλλαγές: Δεδομένου ότι αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας, όπως π.χ. στις περιπτώσεις όπου πουλήσουμε, αγοράσουμε, αναδομήσουμε ή αναδιοργανώσουμε τις επιχειρήσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία μας. Σε περίπτωση συγχώνευσης, σταθεροποίησης, πώλησης, εκκαθάρισης ή μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων μας, η Eiriana Luxury Suites μπορεί, στη μόνη και απόλυτη διακριτικότητά της, να μεταφέρει, να πουλήσει ή να ορίσει το εύρος των πληροφοριών τις οποίες έχει συλλέξει και οποίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, τις μη-προσωπικές πληροφορίες και προσωπικές πληροφορίες, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις.

δ. Η Eiriana Luxury Suites δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Υπάρχει περίπτωση, προσωπικά δεδομένα να διαβιβασθούν περιστασιακά σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν για την Eiriana Luxury Suites ή εκ μέρους αυτής, ή σε σχέση με τη δραστηριότητα της Eiriana Luxury Suites, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό στον οποίο αποσκοπούσε εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων (πχ εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων). Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την Eiriana Luxury Suites, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα, μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

ε. Στην περίπτωση κατά την οποία, η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτον, είναι απαραίτητη για οποιονδήποτε λόγο, η Eiriana Luxury Suites θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, όταν αυτό είναι εφικτό, να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σκοπούς και εντός των ορίων που είχε λάβει χώρα εξ αρχής η συλλογή των δεδομένων.

5. Δικαίωμα Πρόσβασης

α. Σε περίπτωση που για την πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων της Eiriana Luxury Suites, ζητηθεί από τους χρήστες η καταχώρηση προσωπικών τους δεδομένων, εκείνοι έχουν το δικαίωμα να είναι εξασφαλισμένοι ότι, σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά τους δεδομένα είναι πάντοτε ενημερωμένα. Περαιτέρω, οι χρήστες έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Επιπλέον, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσουν να σταματήσουμε την επαφή και επικοινωνία μαζί τους.

β. Εάν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην εξής διεύθυνση Eiriana Luxury Suites, Τρυπητή, Μήλου, Μήλος, Κυκλάδες 84800 ή να μας στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στον ιστότοπο. Κατά την επικοινωνία μαζί μας παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα της ηλεκτρονικής σελίδας, όπου παρείχατε τα δεδομένα σας, καθώς επίσης και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες θα επιθυμούσατε να διορθωθούν, τροποποιηθούν ή διαγραφούν. Τα αιτήματά σας θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με ορθό τρόπο. Τα αιτήματα για διαγραφή δεδομένων υπόκεινται σε όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου και ηθικής σχετικά με υποχρεώσεις αναφοράς ή τήρησης ή αποθήκευσης, οι οποίες επιβάλλονται στην Eiriana Luxury Suites.

γ. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλετε μαζί με το αίτημά σας αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά σας και θα λάβετε απάντηση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

6. Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

α. Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών/χρηστών περιορίζεται στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες/χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

β. Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την Eiriana Luxury Suites κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, η Eiriana Luxury Suites χρησιμοποιεί δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, και από βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και κωδικών χρήστη. Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα λογικά σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή (μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο για τις επιτρεπόμενες επιχειρηματικές λειτουργίες). Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

γ. Για την προστασία διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, σας ενημερώνουμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία τυχόν μας αποστέλλετε. Παρακαλούμε μην μας στείλετε τους αριθμούς πιστωτικής κάρτας ή οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική πληροφορία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7. Ανώνυμα Δεδομένα και “Cookies”

α. Οι σελίδες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων τους. Τα cookies είναι ένα μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις χρήστη. Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει των διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί (τον χρήστη) για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

β. Cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς
Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή «cookie», δηλαδή ένα αρχείο κειμένου το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου που δημιουργούνται από το cookie, κατά κανόνα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτόν τον ιστότοπο για να συμπεριλάβει τον κωδικό «gat._anonymizeIp();» και να εξασφαλίζει την ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων IP (το λεγόμενο «IP Masking»). Λόγω της ανωνυμίας των IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google έχει συντομεύσει τη διεύθυνση IP σας εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και γίνεται εκεί η συντόμευσή της. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, προκειμένου να αναλύσει την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστοτόπου, προκειμένου να συντάξει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες του ιστοτόπου και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και την χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται στο Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από το Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (βλ. Ενότητα 5 γ) πιο πάνω. Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε στην Google να καταγράφει στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς και προέρχονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, εφόσον μεταφορτώσετε και εγκαταστήσετε το plug-in του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διευθύνσεις
http://www.google.com/analytics/terms/us.html,
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en ή
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

8. Προσωπικές Πληροφορίες και Παιδιά

α. Οι περισσότερες πληροφορίες που προσφέρουν οι ιστοσελίδες της Eiriana Luxury Suites απευθύνονται σε άτομα 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση, που παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Eiriana Luxury Suites δεν φέρει καμία ευθύνη.

β. Η Eiriana Luxury Suites δεν θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει, ή αποκαλύψει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε στον κηδεμόνα: ι) ειδοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο τύπο προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και ιι) την δυνατότητα να φέρουν αντίρρηση σε περαιτέρω συλλογή, χρήση ή αποθήκευση πληροφοριών αυτού του είδους.

γ. Η Eiriana Luxury Suites δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

δ. Η Eiriana Luxury Suites συμμορφώνεται με την νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων και κάθε σχετική διάταξη νόμου.

9. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η αναφερόμενη Πολιτική, εφαρμόζεται μόνο σε ιστοσελίδες της Eiriana Luxury Suites, εξαιρουμένων των ιστοσελίδων που ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Eiriana Luxury Suites, μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες που ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι και αυτές είναι υψηλών προδιαγραφών ιστοσελίδες. Όμως, εξαιτίας της φύσης του Παγκοσμίου Δικτύου (World Wide Web), η Eiriana Luxury Suites δεν μπορεί να εγγυηθεί για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοσελίδας, η οποία είναι συνδεδεμένη με την παρούσα ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων, εκτός της παρούσας, ιστοσελίδων και η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία συνδέεται με την παρούσα και δεν ανήκει στην Eiriana Luxury Suites.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο

α. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών των σελίδων της Eiriana Luxury Suites υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007 και Ν. 3471/2006) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις λοιπές συναφείς νομοθετικές πράξεις σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος ως προς το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.

β. Σε κάθε περίπτωση η Eiriana Luxury Suites διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

γ. Η χρήση των υπηρεσιών των σελίδων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

δ. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των σελίδων.

ε. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

στ. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ισχύ και εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εφαρμοστέο τυγχάνει το Ελληνικό δίκαιο και κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Μήλου.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Eiriana Luxury Suites

Τρυπητή, Μήλου
Μήλος, Κυκλάδες 84800
Τηλ/Fax: +30 22870 22730
Media centre

Για Κρατήσεις

Κιν: +30 6942880414
Τηλ/Fax: +30 22870 22730
Email: info@eiriana.com
Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Cookies

Ακολουθήστε μας